უფასო ბრიკი = გამოიყენე ბრიკი 24 საათამდე დროით სრულიად უფასოდ. 24 საათის გასვლის შემდეგ, მისი საფასური დაანგარიშდება ფიქსირებული ტარიფის მიხედვით, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა შენ გაქვს დამატებითი უფასო ბრიკები. ერთი და იგივე ფაუერბანკის გამოყენება უწყვეტად შესაძლებელია მაქსიმუმ 5 დღის ვადით.

________________________________________________________________

გჭირდება დახმარება? გამოგვიგზავნე მეილი შემდეგ ელ. ფოსტაზე support@brickapp.ge

Did this answer your question?